هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

درباره اسپوتیک

تاثیر آلودگی هوا بر ورزش

ورزش در هوای آلوده

نظر شما به کدام مورد نزدیک تر است: 1- برنامه تمرینی خود را تغییر دهیم تا مضرات ورزش در هوای آلوده را به حداقل برسانیم و اجازه ندهیم تا اوضاع…