هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

درباره اسپوتیک

مجله اسپوتیک

دو میدانی ، پرتاب دیسک

دو میدانی ، پرتاب دیسک

گام به گام تا پرتاب حرفه ای دیسک

هنگام پرتاب دیسک، حرکت مناسب پا برای ایجاد سرعت لازم برای یک پرتاب قوی حیاتی است. پرتاب کننده های مبتدی باید قبل از پرتاب کامل تمرینات پرتاب ایستاده را انجام دهند